Autorizaţia Specială de Transport se eliberează individual pentru fiecare traseu ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depăşiri, pentru durate limitate de timp, care se stabilesc de către emitent în funcţie de:

     perioada solicitată;

     masele şi/sau dimensiunile vehiculului cu depăşiri, cu şi fără încărcătură;

     lungimea, caracteristicile şi elementele geometrice ale traseului ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depăşiri;

    lucrările în execuţie şi/sau restricţiile de circulaţie permanente şi temporare instituite pe traseul ce urmează a fi parcurs;

     condiţiile speciale impuse prin proiectul de transport


LISTELE CU OPERATORII ECONOMICI,AUTOVEHICULELE SI PERSONALUL SPECIALIZAT PENTRU INSOTIREA VEHICULELOR CU DEPASIRI valabile la 01.06.2017