Masele maxime pe axe ce pot fi autorizate, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă, sunt masele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la O.G. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, majorate cu:

   –  maxim 3,5 t pentru axa simplă;

   –  maxim 6,0 t pentru axa dublă (tandem); 

   –  maxim 7,0 t pentru axa triplă (tridem).

             

                Anularea A.S.T.

                După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea A.S.T. și restituirea tarifelor suplimentare după cum urmează:

                a)      La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost ridicată de la emitent, sau dacă cererea, împreună cu originalul AST au fost depuse la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației.

                b)      însoțită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșiu, anularea comenzii/contractului de transport, etc.) dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport au fost depuse la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate. 

                c)      În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevăzute la punctele 1.1 și 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depășire limite de competență, prevăzut la punctul 2 din tabel.

                 Prelungire A.S.T

                          Prelungirea valabilității este posibilă pentru o singură perioadă în următoarele condiții:

                 a)      La cerera scrisă a solicitantului, depusă în termenul de valabilitate a A.S.T.

                 b)      Dacă se menține configurația vehiculului, carfacteristicile tehnice, masele și sau dimensiunile ini9țial autorizate

                 c)      Dacă numerele de circulație ale vehiculelor pentru care se solicită prelungirea au fost înscrise în momentul emiterii în A.S.T.

                 d)     Confirmarea, în scris, a subunităților C.N.A.D.N.R. S.A. privind neefectuarea totală sau parțială a transportului, după verificarea prealabilă sau după caz, confirmarea în scris a furnizorului privind neînceperea efectuării transportului, pentrru A.S.T. eliberată de CNADNR SA și de către subunitățile sale, sau confirmarea în scris a furnizorului privind neînceperea efectuării transportului, pentru A.S.T. eliberată de către autoritățile administrației publice locale.

 

Download:  Cerere eliberare A.S.T – cursa.