SITUAŢIA REŢELEI DE  DRUMURI NAŢIONALE

PE RAZA D.R.D.P. CLUJ

 

 

I.                     INFORMAŢII GENERALE

                 Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri  Cluj îsi exercită atribuţiunile încredinţate, şi anume cele de conservare a patrimoniului rutier, prin gestionarea, administrarea şi întreţinerea drumurilor din raza de activitate. Scopul activităţilor sale este cel al menţinerii desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă, de fluenţă, confort şi continuitate în tot timpul anului, prin aplicarea legislaţiei în vigoare, a instrucţiunilor şi normativelor tehnice specifice. D.R.D.P. Cluj este subordonată Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.

                          Lungimea drumurilor de interes european şi naţional aparţinând de D.R.D.P. Cluj este după cum urmeză :

 

a. Total lungime drumuri

 

          2 737,837 km., însemnând 2 787,787 km. echivalenţi, inclusiv sectoarele care traversează municipiile;

          2 569,323 km., însemnând 2 539,033 km. echivalenţi, în administrarea D.R.D.P. Cluj, fără sectoarele care traversează municipiile.

     

       Aceste lungimi de drum cuprind :

 

          590 bucăţi  poduri, viaducute şi pasaje, cu o lungime totală de 19 983.23 m;

          5 445 bucăţi podeţe ;

          229,026 km. ziduri de sprijin;

          397,183 km. parapeţi (metalici, zidărie şi New Jersey).

 

                Clasificarea acestor trasee s-a făcut după mai multe criterii , şi anume :

1.  după tipul de îmbrăcăminte a căii de rulare :

             îmbracaminţi asfaltice                 2 163,655 km. (79 %)

             îmbracaminţi din beton de ciment   241,594 km. (9 %)

             îmbracaminţi bituminoase uşoare   253,039 km. (9 %)

             pavaje                                            20,503 km. (1%)

             îmbrăcăminţi pietruite                     59,046 km. (2%)

2.  după încadrarea drumurilor :

          autostrăzi                                                     51,700 km. (2 %)

–       bretele autostrazi                                         10,678 km.

          drumuri incluse in reţeaua europeană(E)   1 185,878 km. (44 %)

          drumuri naţionale principale                        166,657 km. (6 %)

          drumuri naţionale secundare                    1 322,924 km. (48 %)

3.  după numărul de benzi de circulaţie:

         –       cu o banda de circulatie            6,630 km

          cu două benzi de circulaţie            2 495,919 km. (92%)

          cu trei benzi de circulaţie                   64,107 km. (2%)

          cu patru benzi de circulaţie              157,080 km. (6%) 

          cu cinci benzi de circulaţie                12,904 km.

          cu şase benzi de circulaţie                  1,197 km.

4.   după  relief :

    drumuri de şes          790,536 km. (29%)

    drumuri de deal     1 447,451 km. (53%)

    drumuri de munte     499,850 km. (18%)

         Pentru întreţinerea sectoarelor de drum aflate în administrare, Direcţia de Drumuri Nationale Cluj are în structura sa un număr de 7 secţii, care administrează şi întreţin după cum urmează:

                     1.      – Sectia A3 – AUTOSTRADA TRANSILVANIA

                               –   autostrazi                                        51,700 km (83%)

                               –    bretele autostrazi                        10,678 km (17%)

                                                 TOTAL                               62,378 km   (126,238 km.echiv.)           

                      2.        S.D.N. Cluj 

          drumuri incluse in reţeaua europeană (E)     273,292km. (57 %)

          drumuri naţionale principale                               35,683km. (8 %)

          drumuri naţionale secundare                                  166,620km. (35 %)

         TOTAL                                                    = 475,595km (513,602 km. echiv.)

                         3.        – S.D.N. Bistriţa

    drumuri incluse in reţeaua europeană (E)        138,003km. (45 %)

    drumuri naţionale principale                                6,900km.(2 %)

    drumuri naţionale secundare                                      163,405km. (53 %)

                   TOTAL                                                      = 308,310  km ( 297,432 km. echiv.)

 4.          – S.D.N. Oradea

              drumuri incluse in reţeaua europeană (E)     316,156km (60 %)

              drumuri naţionale principale                              14,120km.(3 %)

              drumuri naţionale secundare                                  195,029km (37 % )

                        TOTAL                                                      = 525,305 km ( 527,727 km. echiv.4

5.  – S.D.N. Baia Mare

              drumuri incluse in reţeaua europeană (E)        67,409km (18 %)

              drumuri naţionale principale                               40,723km.(11 %)

              drumuri naţionale secundare                                   256,994km (71 %)

                        TOTAL                                                      = 365,161km ( 356,342 km. echiv.)

 

 

                       6.  – S.D.N. Alba

              drumuri incluse în reţeaua europeană (E)      106,530km. (24 %)

              drumuri naţionale principale                                 7,841km.(2 %)

              drumuri naţionale secundare                                   333,926km. (74 %)

                        TOTAL                                                      = 448,297 km ( 407,199 km. echiv.)

 

                    7.  – S.D.N. Satu Mare

              drumuri incluse in reţeaua europeană (E)      160,112km. (60 %)

              drumuri naţionale principale                               61,390km. (23 %)

              drumuri naţionale secundare                                     45,454km. (17 %)

                         TOTAL                                                      = 266,956  km ( 276,369 km. echiv. )

 

                  8.  – S.D.N. Zalău

              drumuri incluse in reţeaua europeană (E)       124,374km. (44 %)

              drumuri naţionale secundare                                    161,461km. (56 %)

                         TOTAL                                                      = 285,835 km ( 282,874 km. echiv. )

 

 

II. LUCRĂRI ŞI PROGRAME DE REABILITARE PE REŢEAUA D.R.D.P.

 

           Pentru menţinerea în stare de viabilitate a  drumurilor europene şi naţionale s-au realizat programe de reabilitări în funcţie de priorităţi şi de starea de degradare pe mai multe etape :

 

Etapa I-a

 

             DN1 km. 350+000  – 473+600  L=  123.611 km.  – M. Sibiului – Cluj Napoca (1997)

             DN1 km. 565+000   – 641+383  L=    76.383 km. – Morlaca – Vama Borş (1997)

             DN7 km.  328+000 – 352+000  L=    24.000 km. – Sebeş – Şibot (1997)

 TOTAL                                       L=  223,994 km 

 

 Etapa II-a

 

             DN 15 km.    0+000      21+000  L=    21,000km.  – Turda – Luncani (2001)

             DN 1F km     4+900 –  122+ 860  L=  117,960km.  – Cluj Napoca – Supur (2001)

                          TOTAL                                         L=  138,960km.

  

Etapa III-a

 

          DN1 km.  481+500 – 565+000     L=   83,500km.   – Cluj Napoca – Morlaca (2005)

     

Etapa IV – a  

 

             DN 1C km.   8 +300 – 38+000     L=   29,700km.  – Cluj Napoca – Livada (2009)

             DN 1C km. 38 +000 – 61+528     L=   23,500km.  – Livada –Dej  (2009)

             DN 17  km.   6+500    58+900     L=   52,400km. – Dej – Bistriţa (2009)

             DN 17 km.  58+900    91+000     L=   32,100km. – Bistriţa – Tureac (2007)

             DN 17 km.  91+000 – 116+000    L=   25,000km. – Tureac – Lim. Jud. SV.(2009)

                          Total                                              L= 162,700km.

 

 

                Programul de reabilitări drumuri naţionale  continuă cu:

 

Etapa V -a

 

             DN76 km. 83 + 000 – 184 + 390  L= 101,39 km. Lim. Hunedoara  – Oradea

 

Etapa VI – a

 

          DN79 km.  56+000 – 115+923    L=    59,779km. Avram Iancu -Oradea (în lucru)

          DN19 km. 5+853 – 135 + 600     L=  129,747km. Oradea –  Ciuperceni (în lucru)

          DN1C km. 61+ 500 – 147+990   L=    86,000km. Dej – Baia Mare

          DN1C km. 153+851 – 216+630  L=    62,770km. Baia Mare – Turu Lung

          DN18  km.    3+522    180+340  L=  176,818km. Baia Mare – Şesuri

          DN15A km.  18+000 –  46+597   L=   28,686km.  Teaca – Sărăţel

                        TOTAL                                         L=  543,800km.

   

 

III.                 CONSOLIDĂRI ,  RANFORSĂRI ŞI MODERNIZĂRI

 

          DN7 km. 329+000 – 352+000      L=   22,719km. – consolidare  (2009)

          DN18 km. 3+522 – 13+000          L=     9,478km. – ranforsare    (în lucru)

          DN67C km. 67+400 – 142+620   L=   75,220km. – modernizare (în lucru)

TOTAL                                         L= 107,417km.

 

 

IV.                 VARIANTE OCOLITOARE

    

             CLUJ EST : VÂLCELE – DEZMIR                                        L=  23,643km.

§           preluat  km. 12 + 925 – 23 + 643            L= 10,718km.

§           în lucru  km. 0+000 – 12+925                 L= 12,925km.

             CLUJ N. E. – Bul. MUNCII – APAHIDA                                 L=   4,520km. (în lucru)

             Centura ORADEA 0+000 – 14,120                                       L= 14,120km. (în lucru)

 

 

 

* km echivalent= km de drum considerat la un carosabil cu latime de 7m