Domeniu de aplicare:
 
·  pentru circulaţia pe reţeaua de drumuri naţionale, exclusiv cele aflate în intravilanul resedinţelor de judeţe şi al municipiilor;
·  pentru toate categoriile de vehicule înmatriculate temporar sau definitiv în România şi în alte state, nediscriminatoriu;
·  pentru persoanele fizice şi juridice;
· vehicul = orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel putin doua axe, sau unansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
·  utilizator = persoană fizică sau juridică care deţine vehicule înmatriculate în România (utilizatori români) sau care deţine vehicule înmatriculate în alte state (utilizatori străini)
· vehiculele de transport mixt se încadreaza în categoria vehiculelor de transport marfă.