Amenzile, se fac venit in proportie de 100%  la bugetul de stat, in cazul persoanelor juridice romane, si la bugetele locale, in cazul contravenientilor persoane fizice romane. In cazul cetatenilor straini, persoane fizice sau juridice, amenzile se fac venit la bugetul de stat, competenta apartinand organului fiscal teritorial in raza caruia s-a facut constatarea actului sau faptului respectiv.

    Modalitatea de plata a amenzilor contraventionale: 

-persoane fizice romane: plata amenzii se face la administratiile locale in a  carei raza teritoriala isi are domiciliul contravenientul

-persoane juridice romane: plata amenzii se face la organul fiscal in a carei raza teritoriala isi are domiciliul debitorul

    Pentru  anularea amenzii, contravenientul are dreptul sa depuna plangere contraventionala, insotita de copie PVCC la judecatoria in raza a carei circumscriptie domiciliaza ( isi are sediul ).