PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

 

PRIVIND ACORDURILE/AUTORIZATIILE DE AMPLASARE SI/SAU EXECUTIE DE LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE ADMINISTRATE DE D.R.D.P. CLUJ

 

relatii cu publicul si preluari documentatii/eliberare acorduri/autorizatii

 

MIERCURI si JOI intre orele 8:00-15:00

 
 


Cerere de eliberare a avizului initial/a acordului prealabil/a autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului public/de prelungire a perioadei de valabilitate/ de eliberare a unui duplicat

 
 


Conţinutul documentelor în vederea obţinerii acordurilor şi autorizaţiilor de amplasare